• اسلاید اصلی-1-1

گروه مهندسی پزشکی صبا مد

گروه مهندسی پزشکی صبا مد ارائه کننده تجهیزات پیشرفته پزشکی در زمینه گوش و حلق و بینی و نورولوژی و انواع بیومتریال می باشد. مشتریان ما، ما را نه تنها به عنوان یک تأمین کننده تجهیزات پزشکی ، بلکه به عنوان یک شریک استراتژیکبرای ارائه راهکارهای علمی و عملی در راستای برآوردن نیازهای خود می شناسند.