دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

برگزارکننده: ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
زمان برگزاری: 22 الی 24 تیر 1396
ارسال خلاصه مقالات: 15 اردیبهشت 1396
مکان برگزاری: تهران، سالن اجلاس سران