هشتمین همایش داروسازی بالینی ایران

برگزار کننده: انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران
زمان برگزاری: 3 الی 5 خرداد 1396
ارسال خلاصه مقالات: 20 فروردین 1396
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی