پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

برگزارکنندگان: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان، انجمن متخصصین علوم دارویی
زمان برگزاری: 25 الی 27 مهر 1396
ارسال مقالات: 31 خرداد 1396
مکان برگزاری: همدان