چکش رفلکس

برای تست رفلکس های تاندونی از چکشهای رفلکس استفاده می شود.شدت رفلکس نشان دهنده ی اختلالات سیستم عصبی مرکزی و محیطی می باشد. این چکشها دارای انواع مختلف از قبیل تیلور (مثلثی)، بابینسکی (گرد)، باک (دوسرگرد)، برلینر، ترومنر، رابینر و .... می باشند.