(THERMO FEEL)ترموفیل

ترموفیل یک ابزار مفید برای تشخیص نوروپاتی در بیماران دیابتی است. هر دو طرف آن (یک فولاد ضد زنگ و یک پلاستیک) به صورت متناوب در تماس با پوست پا بیمار قرار می گیرند. ادراک بیمار از گرما یا سرما امکان تشخیص زودهنگام نوروپاتی دیابت را می­دهد. ترموفیل ابزاری است به شکل یک قلم با انتهای مسطح که برای اندازه­ گیری ادراک حرارتی به­ کار می­رود: انتهای پلاستیکی در دمای اتاق (حسگر خنثی / گرما) باقی می­ماند در حالی که پایه استیل در دمای پایین (حسگر سرما) باقی می­ماند. پزشک به صورت متناوب سطح مسطح دستگاه را در فواصل رندم در قسمت بالای پا قرار می­دهد. اگر بیمار به طور صحیح به ورودی حرارتی پاسخ دهد، این نشان می­دهد که ادراک حرارتی آن رضایت بخش است.