مونو فیلامان 5.07/10g

مونوفیلامان 5.07/10g یک وسیله تشخیصی مفید برای بررسی نوروپاتی در بیماران دیابتی است. این وسیله دارای یک فیلامان پلاستیکی قابل خم شدن است. با فشار دادن آن به نقاط معین از پوست دست و پای بیمار (آزمون ده نقطه‌ای)، تا حدی که فیلامان خم شود، می‌توان حس لامسه بیمار را ارزیابی نمود. این فیلامان نیروی 10 گرم به پوست وارد می‌کند که فشار استاندارد برای بررسی نوروپاتی دیابتی می‌باشد. در صورتی که این فشار توسط بیمار حس نشود، ادارک حسی بیمار مختل تلقی می‌شود.

مونوفیلامان Gima شامل یک ابزار و سه فیلامان یدکی می‌باشد.

برای تکمیل ارزیابی نوروپاتی در بیماران می‌توانید در کنار تست مونوفیلامان، از ترموفیل (حسگر گرما و سرما) ودیاپازون Hz128 (ویبراتور) استفاده کنید و داده ها را در جدول میشیگان تکمیل نمایید.