مونو فیلامان

مونوفیلامان Gima یک وسیله تشخیصی مفید برای بررسی نوروپاتی در بیماران دیابتی است. این وسیله دارای یک فیلامان پلاستیکی قابل خم شدن است. با فشار دادن آن به نقاط معین از پوست دست و پای بیمار، تا حدی که فیلامان خم شود، می‌توان حس لامسه بیمار را ارزیابی نمود. این فیلامان نیروی 10 گرم به پوست وارد می‌کند که فشار استاندارد برای بررسی نوروپاتی دیابتی می‌باشد.

مونو فیلامان Gima شامل یک دسته و سه فیلامان یدکی می‌باشد.