دست بند متوقف کننده خرخر

این دست بند، خرخر را از طریق فرآیند فیدبک طبیعی بدن، کاهش می دهد. این دست بند به شما کمک می کند بدون اینکه سبک زندگی خود را تغییر دهید، بهتر بخوابید و بعد از بیدار شدن، سرحال‌تر باشید.

روش کار دستبند متوقف کننده خرخر به این صورت است که بعد از سه خرخر متوالی، آن را تشخیص داده و پالس الکتریکی ضعیفی به پوست اعمال می‌نماید. بدن به طور طبیعی به این پالس واکنش نشان داده و خرخر را متوقف می‌کند.